Disclaimer

De informatie van deze website is met zorg tot standgekomen. Rientjes Notariaat kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van gegevens. De informatie is algemeen van aard. Enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site wordt uitgesloten. Evenmin is het desbetreffende kantoor verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks verkregen informatie op externe websites.

Het copyright van de inhoud van deze website berust bij Rientjes Notariaat. Overname van teksten en beelden van deze website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Rientjes Notariaat.