Uw scheiding regelen via echtscheidingsnotaris.

"Het komt er bij de juridische begeleiding van scheidenden niet zozeer op aan of men advocaat of notaris is, maar vooral of men deskundig en ervaren is op het gebied van het echtscheidingsvermogensrecht", zo schreef mr. L. van der Geld een juridisch docent. Alleen vind ik het erg jammer dat dit alleen scheidingen zijn van geregistreerd partners waarbij geen kinderen betrokken zijn. In de praktijk regelt de echtscheidingsnotaris al jaren scheidingen, ook die waarbij kinderen zijn betrokken. Ingeval van kinderen moet de echtscheidingsnotaris het echtscheidingsconvenant bij verzoekschrift bij de rechter laten indienen via de advocaat. Een rare situatie eigenlijk.

Een echtscheidingsnotaris is een notaris die zich gespecialiseerd heeft in het regelen van alle facetten van de echtscheiding. Deze notaris is doorgaans ook gespecialiseerd mediator.

Mediation
Bij de scheiding maak ik bijna altijd gebruik van mediation, een bewezen middel bij conflictoplossing. Mediation is een fenomeen die ons nieuwe kabinet ook omarmt. De overheid vindt dat in Nederland nog betrekkelijk weinig gebruik wordt gemaakt van mediation als middel voor conflictoplossing, terwijl dit juist minder druk op de rechterlijke macht geeft en een efficiëntere, goedkoper wordende rechtsgang oplevert. Van belang is wel dat de mediator aan de nodige kwaliteitseisen voldoet. Het is om deze reden belangrijk dat de mediator een registermediator is die voldoet aan de kwaliteitseisen als gesteld door de Mediatorsfederatie Nederland.

Een scheidingsmediator doorziet de problemen die specifiek zijn voor een scheiding en herkent de emoties binnen het (gebroken) gezin. Het is van belang dat de ander de scheiding accepteert. De scheidingsmediator begeleidt dit proces. Een voorwaarde voor mediation is wel dat beide partijen eraan willen meewerken om uiteindelijk weer samen door één deur te kunnen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Immers, als partners ga je uit elkaar, maar als ouders blijf je levenslang bij elkaar.

Nee edelachtbare, ja edelachtbare ...
Wij leven momenteel in een tijd dat wij onze zaken waar mogelijk zelf willen regelen en niet afhankelijk willen zijn van "hoger hand". De tijd van onze voorouders waar men zeer bedeesd zei "nee notaris, ja notaris of nee dokter, ja dokter" is grotendeels voorbij. Waar wij zelf zaken kunnen regelen, doen wij dat ook. Dus waarom alles via de rechter moeten regelen als wij het zelf ook zouden kunnen en willen regelen? Helaas, wil ons nieuwe kabinet nog steeds niet de echtscheiding voor iedereen buiten de rechter om mogelijk maken.

Waarom naar een echtscheidingsnotaris?
* de echtscheidingsnotaris is vanuit het vak onafhankelijk en onpartijdig en derhalve gewend om voor de belangen van beide partijen op te komen;
* het notariële vakgebied bestrijkt juist die vlakken die aan bod komen bij een echtscheiding: het familie- en erfrecht, inclusief wijziging van testamenten, het onroerend goed (de verdeling van de woning en de hypotheek) en het ondernemingsrecht (hoe met het niet uitgevoerde verrekenbeding bij huwelijksvoorwaarden? hoe met de verdeling van het firma-vermogen? hoe met de aandelen in de BV?);
* de positie van de kinderen (het ouderschapsplan), de alimentatie, de pensioenverdeling en de belastingen die een rol spelen worden geregeld;
* vanuit één loket wordt de scheiding van A-Z geregeld, óók voor samenwoners;
* het is een voordelige maar ook goede manier om de scheiding te regelen, immers u wilt dat iets wat ooit goed is begonnen, ook goed wordt afgerond!

Meer weten? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek tel.nr. 0515-43 56 00.

Uit de Notarispraktijk. December 2017. Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en registermediator verbonden aan Rientjes Notariaat, Mediation en Juridisch Adviseurs te Sneek. (afbeelding credit: https://nl.freeimages.com/photographer/alexbruda-58205)

uit de notarispraktijk

Morgenochtend (dinsdag 11 december) zijn wij tussen 8-10.00 uur niet bereikbaar zijn ivm...
Als de langstlevende ouder komt te overlijden kunnen kinderen wel eens voor raadsels komen te staan...