Tweetrapsraketten tegen erfbelasting.

UIT DE NOTARISPRAKTIJK maart 2010.
Deze rubriek wordt verzorgd door Rientjes Notarissen te Sneek 

De uitzending van Tros Radar van afgelopen maandag 1 maart heeft bij ons de telefoon de afgelopen week roodgloeiend doen staan. Fijn dat de landelijke omroep eens aandacht besteedt aan iets wat wij telkens weer trachten bij mensen onder de aandacht te brengen. Ook al komt de cliënt voor iets anders op kantoor, dan vragen we toch of de cliënt een testament heeft en zo ja, of hij/zij er dan s.v.p. even mee langs wil komen, zodat wij kosteloos kunnen beoordelen of dat testament in de huidige situatie nog wel actueel is. Net als bij het updaten van uw verzekeringspolissen, dient u eigenlijk hetzelfde te doen met uw testamenten.

Of, als u geen testament heeft, dan kan het wel eens heel verstandig zijn om toch een testament te maken. Dit ondanks het huidige erfrecht dat u als langstlevende echtgenoot beschermd tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen. Want wat is het geval? Het kan zijn dat de nieuwe erfbelasting bij u flink roet in het eten gaat gooien op een moment waarop u dat als langstlevende beslist niet kunt gebruiken. De erfbelasting kan namelijk zorgen voor een fikse aanslag op uw spaarcenten. Spaarcenten die u juist achter de hand wilde houden voor de aanschaf van een andere auto, wellicht voor de onvermijdelijke reparatie van de dakgoten van uw woning, voor de betaling van uw verpleging of veel liever, voor het maken van een mooie reis. Heeft u geen of onvoldoende spaarcenten om de belasting te betalen, dan kan het zijn dat u uw bezit (bijvoorbeeld uw huis) moet verkopen om de verschuldigde erfbelasting te betalen. Waar gaat het eigenlijk over? Ik schets u de hoofdlijnen:

Als u als langstlevende overblijft, dan erft u in de regel samen met de kinderen, ieder een gelijk deel. Als u als langstlevende niet meer erft dan € 600.000, dan betaalt u geen erfbelasting. Als de kinderen meer erven dan €19.000 per kind, dan is daarover 10% belasting verschuldigd. Die 10% moet u als langstlevende voor de kinderen voorschieten. Dat kan enkele duizenden euro's betekenen.

Als u dat niet wenst, dan is het belangrijk een testament te maken of wellicht noodzakelijk om uw huidige testament aan te passen door een tweetrapsmaking te maken. U onterft bij een tweetrapsmaking (sommigen noemen deze testamentvorm ook wel de tweetrapsraket) dan eigenlijk uw kinderen, waardoor u (als eerste trap) alles erft. Is de totale erfenis niet meer dan €600.000 waard, dan betaalt u geen erfbelasting bij het overlijden van uw partner, waardoor er wat dat betreft geen aanslag op uw spaarpot plaatsvindt. Als u vervolgens komt weg te vallen, dan erven uw kinderen (als tweede trap) tegelijkertijd hun erfdeel uit de erfenis van de eerst overleden ouder (althans wat er van over is) en hun erfdeel uit de erfenis van de laatst overledene. Wat er uit beide erfenissen uitkomt boven de € 19.000, wordt belast met erfbelasting tegen 10%, voor zover het minder is dan € 118.000. Alles wat de kinderen erven boven de
€ 118.000 wordt belast tegen 20%.

Of deze tweetrapstestamenten echt te verkiezen zijn boven het gewone langstlevende testament is een kwestie van uitrekenen. Het kan heel goed zijn dat het wel betalen van erfbelasting over de erfdelen van de kinderen bij het eerste overlijden meer belastingbesparing gaat opleveren voor de kinderen bij het tweede overlijden, zodat per saldo over de beide nalatenschappen minder belasting is verschuldigd dan bij de tweetrapsmaking.

Wat een en ander concreet in uw situatie betekent, kan voor u worden uitgerekend. Kom gerust langs, een algemene beoordeling van uw situatie is kosteloos. De kosten van een nieuw testament zullen afhankelijk zijn van wat er geregeld moet worden. Maar, zoals de professoren Schols in Tros Radar aangaven: een testament verdient zich altijd terug!

 

uit de notarispraktijk

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het...
Sorry! Sorry, dat ook ik de lezer moet onderdompelen in nog meer Corona nieuws. Elke (digitale)...
En daar ging moeders porseleinen vaas. De vaas waarvan de kinderen wisten hoe dierbaar die haar was...