Starter op de woningmarkt? Geen overdrachtsbelasting!

Op Prinsjesdag verraste Vadertje Staat menig jongere tussen de 18 en 35 jaar. Krijg je na 1 januari 2021 een woning in eigendom, dan houdt je in ieder geval 2% van de koopsom, vaak ettelijke duizenden euro's, in je zak!

Het is nog een wetsvoorstel, dus het is nog onduidelijk of deze wet wordt aangenomen. Wij hopen snel op duidelijkheid.

Voorwaarden vrijstelling

1) Je moet als koper tussen de 18 en de 35 jaar oud zijn.
2) Je moet zelf in de aangekochte woning gaan wonen. De woning moet als jouw hoofdverblijf gaan dienen.
3) Als je na 1 januari 2021 weer een eigen woning koopt, dan mag je niet nogmaals van de vrijstelling gebruik maken. Het is dus een éénmalig voordeel.
4) De koper moet zelf aan de notaris schriftelijk verklaren dat hij aan alle voorwaarden voldoet. Wij hebben als notariaat deze verklaring nodig voor de aangifte van de overdrachtsbelasting. De notaris verzorgt die aangifte bij het ondertekenen van de leveringsakte van de woning. Die verklaring zal vooraf door de kopers moeten worden aangeleverd. De notaris zal de verklaring marginaal toetsen.

De vrijstelling van de overdrachtsbelasting kan een reden zijn om de levering in eigendom van de dit jaar aangekochte woning pas in 2021 te laten plaatsvinden. Dat kan natuurlijk alleen indien de verkoper bereid is hieraan mee te werken.

Ik ben 38 jaar en mijn partner is 34 jaar. Hoe nu?

Alleen je partner kan dan een beroep op de vrijstelling doen voor zijn/haar aandeel in de woning.
Het zou aantrekkelijk kunnen zijn dat jouw partner de woning dan helemaal of voor een groot deel op naam krijgt. Maar pas op, regel dan wel heel goed wie welk deel van de hypotheekschuld betaalt. Let erop dat je niet onbedoeld teveel geld in de woning steekt die dan (grotendeels) van je partner! De vraag is dan of jij ook mee zou moeten delen in de waardestijging van de woning. En, ingeval je al eerder een woning bezat, is het de vraag hoe het (fiscaal) uitpakt met de verplichting dat jij de overwaarde van die woning in de gezamenlijk aan te kopen nieuwe woning moet steken.

Samenlevingscontract

De hiervoor genoemde vraagstukken kunnen allemaal spelen en er zal een goede regeling voor getroffen moet worden in een samenlevingscontract! Vergeet dat contract niet, omdat er naast de regelingen rondom de woning nog veel andere redenen kunnen zijn om zo'n akte af te sluiten (zie hierover de rubrieken die gepubliceerd zijn op onze website www.rientjesnotariaat.nl  onder het hoofdstuk "Uit de Notarispraktijk").

De jubelton

Ouders, grootouders, suikerooms, suikertantes en willekeurige derden mogen jou altijd nog de jubelton of minder (2020: maximaal € 103.643) schenken, mits je ouder dan 18 jaar bent en jonger dan 40 jaar. De overheid heeft nog overwogen deze jubelton af te schaffen, maar heeft dit nu nog niet aangedurfd gezien de huidige woningmarkt met haar alsmaar stijgende prijzen.

Mijn partner en ik zijn tussen de 18 en 35 jaar en hebben al een eigen woning. Hoe dan?

Ook dan kunnen jullie in aanmerking komen voor 0% overdrachtsbelasting! Jullie hebben namelijk op dat moment immers nog niet eerder gebruik gemaakt van de nieuwe regeling.

Meer weten? Bel ons gerust 0515-435600.

UIT DE NOTARISPRAKTIJK. Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en mediator te Sneek. (Sneeker Nieuwsblad c.s.)

uit de notarispraktijk

Vorige maand berichtte ik dat, als de wet er door komt, starters op de woningmarkt geen...
Strijd Per 27 september 2020 heeft Vadertje Staat het UBO-register geïntroduceerd. Dit in...
Op Prinsjesdag verraste Vadertje Staat menig jongere tussen de 18 en 35 jaar. Krijg je na 1 januari...