Scheidingsbemiddeling.

UIT DE NOTARISPRAKTIJK jan 2010.
Deze rubriek wordt verzorgd door Rientjes Notarissen te Sneek

Scheidingsbemiddeling. Ik zeg altijd "wat goed is begonnen, wil je samen ook goed afronden". Maar onvermijdelijk zijn vaak de gevoelens van boosheid, wrok, onzekerheid, verdriet en schuld. Scheiden is nu eenmaal een relationeel proces waarbij zowel de emoties als de zakelijke kant een rol spelen. Bij een mediation (scheidingsbemiddeling) komen beide aspecten aan bod. Hoe verloopt zo'n proces in een notendop?

Ik probeer als notaris-mediator er eerst achter te komen wat er speelt. Aan beide partners wordt in alle rust de ruimte gegeven te vertellen wat de problemen zijn. Van groot belang is dat ieder het verhaal van de ander aanhoort. Doel is immers er samen goed uit te komen om daarna een nieuwe start te kunnen maken. Vaak is de communicatie al lange tijd verstoord. Het echt weer eens naar elkaar luisteren tijdens een mediation heeft veelal een verrassend effect. Soms vinden partners elkaar weer en willen het samen dan toch weer proberen, maar vaak leidt het gesprek tot de acceptatie dat het uit elkaar gaan het beste is. Van groot belang is de scheidingsmelding. Men moet begrijpen waarom een partner wil scheiden. Hiermee vermijd je dat de ander, die grote moeite heeft met de scheiding, de hakken in het zand gaat zetten. Dit kan het zakelijke afwikkelingstraject bemoeilijken en zeker bij de aanwezigheid van kinderen kan het de ouderrol frustreren.

Ook de scheidingsmelding aan de kinderen is uiterst belangrijk. Daarnaast speelt het ouderschapsplan een grote rol. Hierin staat ondermeer: de omgangsregeling of co-ouderschap, wat de ouders belangrijk vinden bij zaken die rondom de kinderen spelen en vanzelfsprekend ook de kinderalimentatie.

Verder komen aan de orde: hoe het met de eigen woning moet, welke acute regelingen er wellicht tussentijds getroffen moeten worden, het alimentatievraagstuk en hoe het gemeenschappelijk vermogen alsmede de pensioenrechten worden verdeeld.

Alle afspraken komen in gezamenlijk overleg tot stand met inachtneming van de wet. Hierna worden de afspraken vastgelegd in een notariële akte (convenant). Vervolgens worden de stukken naar een advocaat gezonden die deze indient bij de rechtbank. Tot slot spreekt de rechter de echtscheiding uit en wordt de beschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waardoor de scheiding een feit is en zo veel mogelijk is geregeld zoals partijen zelf willen.
 

uit de notarispraktijk

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het...
Sorry! Sorry, dat ook ik de lezer moet onderdompelen in nog meer Corona nieuws. Elke (digitale)...
En daar ging moeders porseleinen vaas. De vaas waarvan de kinderen wisten hoe dierbaar die haar was...