Rinkeldekinkel en ruziënde erfgenamen.

En daar ging moeders porseleinen vaas. De vaas waarvan de kinderen wisten hoe dierbaar die haar was. De vaas waarin steevast de moederdagbloemen werden gedaan was nu moedwillig, uit frustratie, stuk. Zoonlief was teneinde raad en liet het in scherven vallen.

Rechtszaken over de verdeling van een erfenis nemen enorm toe.
Studie leert dat vanaf circa 2010 het aantal rechtszaken dat wordt gevoerd over de verdeling van een nalatenschap acht keer zijn toegenomen. Hoe komt dat toch?
Het blijkt dat er de laatste jaren meer valt te verdelen, maar mensen zijn ook mondiger geworden. Men zoekt meer uit via internet over de rechten die je als erfgenaam hebt, maar ook de rechtsbijstandsverzekeraar wordt vaker ingeschakeld.

Het standaardgezin bestaat nog wel, maar het aantal fusiegezinnen neemt toe.
Denk aan echtscheidingen en nieuwe relaties, stiefkinderen en half broers- en zusters. Vader ontmoet na moeders overlijden een nieuwe vriendin en gaat samenwonen en laat haar eerst alles na. Als vader overlijdt gaan alle spullen vanuit het ouderlijk huis naar de nieuwe partner. Het vermogen van vader gaat naar zijn nieuwe vriendin. De kinderen voelen het alsof hun erfenis wegvloeit naar die nieuwe partner. Problematischer wordt het als vader overlijdt en de kinderen uit het eerste huwelijk hun erfdeel in de nalatenschap van hun eigen moeder, dat vader tijdens zijn leven nog niet aan hen uitgekeerd heeft, bij hun stiefmoeder opeisen. Stiefmoeder moet betalen, maar het geld zit in de bakstenen, in het huis waarin zij dacht haar oude dag te kunnen doorbrengen.

Het nieuwe erfrecht van na 2003. Onterven kind en echtgenoot.
Ouders kunnen sinds 2003 hun kinderen makkelijker onterven. Dit is iets wat ik vaker dan vroeger in mijn dagelijkse praktijk tegenkom. Door het nieuwe erfrecht kan het kind een beroep doen op diens legitieme portie binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder, maar heeft dan alleen recht op de helft van zijn erfdeel en dan ook nog alleen maar in geld. Het kind komt zelf niet aan de verdelingstafel zitten samen met de andere kinderen. Er ontstaan allerlei bewijsproblemen over de berekening van de omvang van de legitieme portie, want schenkingen en bevoordelingen gedaan aan de andere kinderen tellen ook mee bij de bepaling van de legitieme portie.

Daarnaast kan de ene echtgenoot de andere echtgenoot onterven. Deze heeft sinds 2003 dan wel weer allerlei rechten bijvoorbeeld recht op een vorm van alimentatie ten laste van de erfdelen van de kinderen en het mogen blijven wonen in de woning plus gebruik blijven maken van de inboedel. Dit kan heel wat frustratie teweegbrengen én bij de onterfde echtgenoot én bij de kinderen.

Tips hoe ruzie te voorkomen.
1. Zorg voor een duidelijk testament dat met de verschillende scenario's rekening houdt.
2. Leg vast of gedane schenkingen of en leningen aan een kind, al dan niet meteen met het erfdeel van dit kind verrekend moet worden.
3. Doe om de 3 à 5 jaar een APK van je testament; er is immers niets zo veranderlijk als de mens en de wet!
4. Benoem een onafhankelijke executeur.
5. Wil jij jouw kinderen en stiefkinderen onderling verschillend behandelen of niet. Wat zijn hiervan dan de gevolgen?
6. Ga na of het handig is om je kinderen te vertellen wat je bedoelingen zijn met betrekking tot jouw nalatenschap. Dit, om bij de erfgenamen onaangename verrassingen te voorkomen waardoor de verhoudingen op scherp kunnen komen te staan.
7. Neem een mediationclausule in je testament op. Zeker in familieverhoudingen is gebleken dat mediation een goede, zachte methode is om geschillen op te lossen met eerbied voor een ieder.

Voorkomen van ruzie en gerinkeldekinkel ... u heeft het in de hand. Maak een goed testament. U bent van harte welkom met ons hierover te babbelen. Tel. 0515-435600.

Sneeker Nieuwsblad c.s. jan. 2021.

uit de notarispraktijk

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het...
Sorry! Sorry, dat ook ik de lezer moet onderdompelen in nog meer Corona nieuws. Elke (digitale)...
En daar ging moeders porseleinen vaas. De vaas waarvan de kinderen wisten hoe dierbaar die haar was...