Onderhoud aan het scheidingsconvenant.

UIT DE NOTARISPRAKTIJK sep 2010. Deze rubriek wordt verzorgd door Rientjes Notarissen te Sneek

Onderhoud aan het scheidingsconvenant.
In mijn praktijk worden veel echtscheidingen geregeld. Doorgaans door middel van mediation. Mijn ervaring is dat dit goed werkt, want bij mediation lossen de echtgenoten eventuele meningsverschillen over zaken die bij een echtscheiding kunnen spelen zelf op met behulp van de mediator. Deze is onafhankelijk en kiest geen partij. Door onderhandelingen helpt de mediator partijen tot een vrijwillige oplossing te komen en een brug te slaan. De gesprekken monden dan uit in een echtscheidingsconvenant waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Soms ervaar ik dat ex-echtelieden na verloop van tijd aangeven dat hun destijds gemaakte afspraken toch enige aanpassing behoeven. Men voelt de behoefte om weer eens de "neuzen te willen richten". Komt men er samen niet uit dan is het goed te ervaren dat men vaak weer bij ons aanklopt. Een enkel gesprek doet dan vaak wonderen. Wie van mening is: "ik stap meteen naar de rechter, want met mijn ex valt toch niet praten", maakt het zichzelf, de ander én de kinderen nodeloos moeilijk. Gaat het over de kinderen, dan zal een rechter ook veelal naar een mediator verwijzen, zeker als men nog niet bij de mediator is geweest. Dit, omdat onderzoeken hebben aangetoond dat de door ex-echtgenoten zelf gemaakte afspraken in de regel beter worden nagekomen dan regelingen die zijn opgelegd door de rechter.

Onderwerpen die bij herziening veelal aan bod komen zijn het ouderschapsplan en de alimentatie.

Kinderen worden ouder en krijgen andere behoeften. Het ouderschapsplan dient hierin mee te gaan. Bij baby's en jonge kinderen is de behoefte om te wijzigen niet zo groot. De kinderen hebben op die leeftijd niet zo zeer een eigen wil waar rekening mee gehouden dient te worden. Zodra de kinderen evenwel naar school gaan willen zij bij vriendjes spelen, naar verjaardagsfeestjes gaan en lid worden van (sport)verenigingen. Vriendjes zijn voor ouder wordende kinderen vaak heel belangrijk. Daarom kan het ook van belang zijn dat ouders bij elkaar in de buurt gaan wonen. Als kinderen om het weekend naar een omgeving moeten waar ze niemand kennen, gaan ze daar op een gegeven moment tegen protesteren. Als ze lid worden van een sportvereniging moeten er vaak wedstrijden in het weekend gespeeld worden. Wie brengt en haalt? Moet de omgangsregeling wellicht beter afgestemd worden?
Een ouderschapsplan zie ik als een groeidocument. Ik beveel ouders altijd aan om het plan tegen het licht te houden zodra het kind een andere fase in gaat, bijvoorbeeld van de basisschool naar de middelbare school.

Ook betreffende de alimentatie kunnen omstandigheden gewijzigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een ex-partner meer gaat verdienen of aan de situatie van een dalend inkomen tengevolge van werkloosheid of het bedrijf draait niet goed, de hypotheekrente is gestegen, er is sprake van samenwoning of de termijn van twaalf jaar voor de partneralimentatie is verlopen waardoor de kinderalimentatie omhoog kan. Verder kan het kind achttien jaar zijn geworden en daardoor zelfstandig recht krijgen op de kinderalimentatie met alle gevolgen van dien. Ook kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de afspraken rondom de alimentatie te wijzigen.

Kortom, het convenant af en toe in goed overleg een onderhoudsbeurt geven is helemaal zo raar nog niet. Het kan de lucht behoorlijk klaren.

uit de notarispraktijk

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het...
Sorry! Sorry, dat ook ik de lezer moet onderdompelen in nog meer Corona nieuws. Elke (digitale)...
En daar ging moeders porseleinen vaas. De vaas waarvan de kinderen wisten hoe dierbaar die haar was...