Kleine lockdown babyboom! Heb jij jouw dierbaarste wel goed verzekerd?

De kranten stonden er eind november bol van. Er worden naar verwachting volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 10.000 meer kinderen geboren in 2021. Een stijging van circa 5%. Iets dat sinds 2011 niet meer is waargenomen.

Als de kleine zich aandient dan denken we aan van alles dat geregeld moet worden: de kinderkamer, de opvang, voeding, speelgoed, kindermeubilair, het consultatiebureau, enzovoort, enzovoort.
Laat dat enzovoort nou vaak niet zijn het verzekeren van elkaar en de kleine door het maken van een goed samenlevingscontract en testamenten. Ben je ongehuwd en niet geregistreerd partner, dan is een samenlevingscontract echt een "must". Met het samenlevingscontract bescherm je namelijk de langstlevende ouder tegen de positie van de kinderen. Wij verzekeren van alles in ons leven: de opstalverzekering voor het huis, de autoverzekering, de inboedelverzekering, de reisverzekering, maar dat wat ons het meest dierbaar is, vergeten we gewoon. Raar eigenlijk.

Een testament, dat heb ik toch niet nodig...
Regel je niets, dan bepaalt de wet wie er erft. Ben je samenwonend zonder gehuwd of geregistreerd te zijn, dan erft de kleine van de moeder en niet van de vader, noch van diens familie als vader de kleine niet heeft erkent bij de Burgerlijke Stand. Bovendien is het van belang dat als de kleine er eenmaal is, de ouders niet vergeten vader tevens het ouderlijk gezag over de kleine te geven. Als vader wens je toch immers ook zeggenschap over je kind. Dat kan eenvoudigweg aangevraagd worden via www.rechtspraak.nl onder gebruikmaking door beide ouders van hun Digi-D. Bij gehuwden en geregistreerd partners is dit automatisch geregeld.

Bij een onverhoopt overlijden van één of beide ouders, moet een nalatenschap waarbij een minderjarig kind is betrokken beneficiair worden aanvaardt. Door beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap draait de kleine niet op voor de resterende schulden als de nalatenschap negatief is. De wettelijke vertegenwoordiger van het kind (de nog in leven zijnde ouder of de benoemde voogd) kan de nalatenschap beneficiair aanvaarden door het afleggen van een verklaring bij de Kantonrechter. Overigens wordt een nalatenschap waarbij een minderjarige is betrokken na 3 maanden geacht beneficiair te zijn aanvaardt. Beneficiaire aanvaarding impliceert het volgen van de wettelijke vereffeningsprocedure. Dat kan een hele vervelende procedure met zich meebrengen wat men liever niet wenst. Door de wettelijke vertegenwoordiger bij testament tot executeur te benoemen en als deze in die hoedanigheid constateert dat de nalatenschap positief is, dan is de afwikkeling van de nalatenschap een stuk makkelijker.

Verder kan het van belang zijn dat je je testament zodanig inricht dat de langstlevende niet komt te staan voor het moeten verkopen van het huis of het aangaan van een lening om de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen te moeten betalen. Die claim komt al 8 maanden na het overlijden!

Wat gebeurt er met de kleine kinderen als de ouders beiden overlijden?
Helaas heb ik dit soort situaties als notaris al een paar keer moeten meemaken bij jonge stellen bijv. door een auto ongeluk of ernstige ziekte. Erg ingrijpend. Van belang is om een voogd bij testament aan te wijzen. Niet één, maar meteen ook een reserve voogd. Bij de rechtbank kan maar één voogd worden aangewezen, bij testament meerdere. Als u niets hebt geregeld, dan benoemt de kantonrechter een voogd. Het kan dan zomaar zijn dat de kinderen worden ondergebracht bij het familielid dat u nu net het minst geschikt acht, of dat de kinderen uit elkaar worden gehaald.

Verder is het nog van belang om ter bescherming van het vermogen van het kind een bewindvoerder aan te wijzen. Hierover meer in een volgende rubriek!

Goed voornemen voor 2022: maak goede testamenten. Bescherm datgene wat je het meest lief is! Bel ons gerust: 0515-435600. Veel voorspoed en al het goede toegewenst voor 2022!

UIT DE NOTARISPRAKTIJK Sneeker Nieuwsblad c.s. rubriek eind dec. 2021. Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en (scheidings)mediator te Sneek.

uit de notarispraktijk

Afgelopen oktober heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over een erfenis die in 2014 beneficiair...
De kranten stonden er eind november bol van. Er worden naar verwachting volgens het Centraal Bureau...
Moeten we een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract aangaan? Deze vraag...