uit de notarispraktijk

Ja dat kan! De onterfde echtgenoot hoeft dit echter niet te accepteren, uitzonderingen daargelaten...

Archief