uit de notarispraktijk

Voor je het weet is het al weer 1 januari 2016, de peildatum waaraan getoetst wordt of je over je...
Blue Monday? Volgens de kranten en het journaal komt men op de derde maandag van het kalenderjaar...

Archief