(Zombie)-bedrijf en alimentatie in coronatijd

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er dankzij de financiële tegemoetkomingen van Vadertje Staat nog nooit zo weinig faillissementen geweest als de laatste tijd. Dit komt mede omdat er bedrijven bij zitten die dankzij de weinig kritische overheidssteun in de lucht zijn gehouden. Een beetje oneerbiedig worden die bedrijven ook wel 'zombiebedrijven' genoemd. Er zijn echter ook genoeg bedrijven bij waar de coronamaatregelen rampzalige gevolgen hebben gehad. Het is de vraag of zij in 2022 weer hetzelfde inkomen zullen gaan genereren als vóór de crisis.

Door de crisis is er veel veranderd. Zo is het bijvoorbeeld voor ons kantoor efficiënter om online cursussen te volgen. Je maakt dan geen gebruik meer van congreszalen met de bijbehorende versnaperingen die door de ingehuurde cateraars worden verzorgd. Je zal echter maar zo'n cateraar zijn én bijvoorbeeld ook nog aan je ex en kinderen de vóór de coronacrisis vastgestelde alimentatie moeten voldoen!

Alimentatieberekening op basis van winst van de laatste 3 jaren?
Vadertje Staat gaat ervan uit dat jij als getroffen ondernemer begin 2022 wel weer het inkomen kan generen als van voor de crisis. Maar is dat zo? De rechters hebben het laatste jaar vaak verzoeken van ondernemers om matiging van de alimentatie ingewilligd, maar alleen als er voldoende onderbouwing van de financiële gevolgen werd gegeven. Daarnaast gaan de rechters uit van een tijdelijke matiging en verwachten zij dat ondernemers binnen een jaar wel weer op het oude winstniveau zitten. Ook is de rechter, bij de vaststelling van de alimentatie, uitgegaan van de actuele cijfers van vorig jaar en niet, zoals gebruikelijk, van de winstcijfers van de laatste drie jaar.

Gedeelde smart is halve smart.
Als alimentatiegerechtigde is deze tijd ook niet fijn. Als je de ander houdt aan de te hoge alimentatie gebaseerd op halleluja cijfers van vóór de crisis dan kan dit mogelijk nu tot onherstelbare problemen leiden voor het bedrijf van de ander. Beter is het om uit te gaan van "gedeelde smart is halve smart". Bedenk daarbij ook dat, als jullie nog bij elkaar zouden zijn geweest, jullie samen ook de tering naar nering hadden moeten zetten. Van de ondernemer mag worden verwacht dat hij inzichtelijk maakt welke gelden hij uit de reserves van de onderneming kan halen en van welke overheidsmaatregelen hij gebruik kan maken en ook dat hij onderbouwd laat zien waar hij zelf de komende tijd van moet leven. Je kunt bijvoorbeeld een periode van een halfjaar afspreken om dan weer alles te bekijken aan de hand van actuele cijfers en dat, als blijkt dat toch meer alimentatie betaald had kunnen worden, de betaling daarvan alsnog wordt ingehaald. Kortom: gebruik de coronacrisis alleen om de hoogte van de te betalen alimentatie te verlagen als dat reëel is.

Poog eruit te komen
Bedenk dat iedere euro die je moet besteden aan een procedure bij de rechtbank, niet besteed kan worden aan alimentatie. Daarmee doe je niet alleen jezelf tekort, maar ook de kinderen. Stop ook niet zomaar met betalen van alimentatie. Dit kan de bereidwilligheid tot het treffen van een gezamenlijke, tijdelijke, regeling onmogelijk maken en echt het einde van je bedrijf betekenen.

Kortom, probeer als ondernemer er samen met je ex eruit te komen. Lukt dit niet, denk dan eens aan mediation.

mr. Karin Rientjes is notaris en (scheidings)mediator te Sneek

ONDERNEMEND FRIESLAND. Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en (scheidings)mediator te Sneek.

uit de notarispraktijk

Moeten we een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract aangaan? Deze vraag...
Velen zullen hierop reageren: je kind onterven, dat kan toch niet? Mijn antwoord daarop is: ja en...
De patchworkfamilie wordt ook wel eens het fusie- of samengesteld gezin genoemd en is een bekend...