Corona-beleid vanaf maandag 16 maart 2020

In het kader van de toenemende zorgen rond het Corona-virus nemen we ook bij Rientjes Notariaat onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van onze cliënten, relaties en medewerkers zeer serieus. We willen u graag informeren over de maatregelen die wij sinds afgelopen maandag al nemen om onze dienstverlening voor te zetten met het grootste respect voor de volksgezondheid.

Wij hebben besloten dat ons kantoor open blijft. Maar een groot deel van het personeel werkt vanaf hun thuiswerkplek op veilige en digitale wijze. Hierdoor is er, zolang de situatie erom vraagt, een beperkte bezetting aanwezig op kantoor. Met deze maatregelen kunnen wij ons werk voortzetten en u zo weinig mogelijk hinder laten ondervinden. Mocht er door de huidige uitzonderlijke gebeurtenissen toch vertraging in de doorlooptijden van onze werkzaamheden optreden, dan vragen wij daarvoor uw begrip.

Zoals wij onze verantwoordelijk nemen omtrent het Corona-virus, willen we u vragen hetzelfde te doen. Dus als u symptomen heeft van keelpijn, verkoudheid, koorts of andere aan het Corona-virus gelinkte symptomen, dan verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact met ons op te nemen alvorens u ons kantoor bezoekt. Mocht u andere gezondheidsklachten hebben waardoor er sprake is van extra kwetsbaarheid vragen we u om dat ook te doen.

In overleg met u kunnen we dan bepalen hoe we u op een voor iedereen zo veilig mogelijke manier alsnog van dienst kunnen zijn. Hiervoor kunnen we vele alternatieve aanpakken hanteren. Van besprekingen per telefoon of Skype laten plaatsvinden tot stukken per digitale portal naar u sturen en/of de akte bij volmacht te laten tekenen. In samenspraak met u bepalen we de gewenste werkwijze. Mocht u liever uw gemaakte afspraak verzetten, dan is dit vanzelfsprekend ook mogelijk.

Uiteraard volgen wij voortdurend de ontwikkelingen en het advies van de overheid om het welzijn van onze cliënten, relaties en medewerkers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Mocht u daarover vragen hebben, neem dan vooral contact op met ons kantoor.

Bellen? 0515- 43 56 00

Mailen? info@rientjesnotariaat.nl

Vriendelijke groet,

Team Rientjes