uit de notarispraktijk

Als je vermoedt dat het niet pluis zou kunnen zijn met een erfenis waarvan jij erfgenaam bent...
Je staat liever niet stil bij het idee dat je oordeelsvorming op latere leeftijd achteruit kan gaan...

Archief