TIJD VAN BEZINNING.

Sorry!
Sorry, dat ook ik de lezer moet onderdompelen in nog meer Corona nieuws. Elke (digitale) krant staat er dagelijks bol van. Met z'n allen zijn we naarstig op zoek naar het lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Dat komt er zeker!

Deze tijd is ook een tijd van bezinning en dat merken wij in het notariaat. Mensen benutten deze tijd om bij zichzelf na te gaan wat écht belangrijk is. Wie of wat is je dierbaar? Hoe kwetsbaar zijn wij toch eigenlijk? Wat willen wij beschermen, voor het geval dat? Wat willen we geregeld hebben voor als het nieuwe normaal er weer is?

Cijfertjes
Volgens cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zijn er ruim 9% meer akten in 2020 getekend dan in 2019. De stijging wordt deels veroorzaakt door transacties in de vastgoedsector (huizen en hypotheken), maar ook doordat er veel meer testamenten en levenstestamenten zijn getekend. Ook is het aantal verklaringen van erfrecht gestegen als rechtstreeks gevolg van oversterfte veroorzaakt door het coronavirus. Dat laatste vind ik een trieste constatering.

Daarnaast nam het aantal getekende samenlevingscontracten toe. Huwelijkse voorwaarden daarentegen namen af doordat huwelijken uitgesteld werden en men vaak - ten onrechte (!) - denkt dat men nu krachtens de wet al op huwelijkse voorwaarden is gehuwd. Verder nam de oprichting van het aantal BV's toe. Bij mij op kantoor werden er meer BV's opgericht wegens bedrijfsoverdrachten, maar ook omdat de ondernemer zijn privé vermogen ingeval van bittere tijden beter beschermd wenst te zien.

Verder is volgens de Nederlandsche Bank veel spaargeld opgepot. Geld dat men nu aan die dingen wenst te besteden die men al langer wilde regelen en waar het steeds maar niet van kwam. Iets wat ik regelmatig van mijn cliënten aan mijn ruime besprekingstafel krijg te horen.

Meer testamenten en levenstestamenten.
Er is één ding zeker in het leven, vertelde mijn inmiddels gepensioneerde notaris en patroon, maar wanneer? Men beseft in deze tijd meer dan ooit dat het tijd is om vast te leggen wat er met je geld, je huis, je bezittingen en schulden moet gebeuren bij overlijden. Met een testament kun je je eigen keuzes maken. De wettelijke regeling blijkt vaak niet afdoende. Verder zien we dat een nieuw gezin, een stukgelopen relatie of uitvoering willen geven aan persoonlijke wensen aanleiding vormt voor het maken van een testament. Denk daarbij ook aan jouw eigen bedrijf en de bedrijfsopvolging en fiscaal gewin.

Verder willen we graag dat, als er een tijd komt dat je het zelf allemaal niet meer kunt regelen, je jouw financiële en medische beslissingen in handen kunt leggen van iemand die je volledige vertrouwen heeft. Liever dan dit via de vaak als beklemmend ervaren weg via de rechter te moeten regelen.

Meer samenlevingscontracten
Meer dan ooit maken jongeren die samenwonen een samenlevingscontract. Ook voor jongeren die gaan samenwonen doordat het hen gelukt is, mede vanwege de lage rente, een koopwoning aan te schaffen, is het belangrijk om alle afspraken goed vast te leggen. Ook zij die een nieuwe relatie zijn aangegaan na verbreking van de oude relatie maken vaak een samenlevingscontract. Men hoeft tegenwoordig niet meer te trouwen  om het geregeld te hebben.

De wet regelt niets voor samenwoners. Afspraken met elkaar maken en dit vastleggen in een samenlevingscontract geeft duidelijkheid en heeft voordelen: het fiscaal partnerschap, bijvoorbeeld. Ook kun je opnemen dat je in aanmerking komt voor elkaars partnerpensioen of je kunt een mini-testamentje maken voor goederen die jullie sam-sam hebben en je kunt goede afspraken vastleggen voor het geval als men besluit ieder zijn eigen weg weer te gaan, óók voor de kinderen.

Eigenlijk kan je deze malle tijden waarin wij leven ook weer als positief zien. Het geeft stof tot nadenken en tot doen.

Wat te doen? Bel ons gerust en vrijblijvend: 0515-435600.

UIT DE NOTARISPRAKTIJK. Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en mediator te Sneek. (Sneeker Nieuwsblad c.s. feb. 2021)

uit de notarispraktijk

Dorpsbelangen, voetbalverenigingen, Oranjeverenigingen en alle andere goede doel instellingen,...
Stel er gebeurt iets met u. U wordt ziek of u krijgt een ongeluk waardoor uw leven plotseling...
Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het...