Onnodige bangmakerij ouderen?

De laatste paar maanden stonden de kranten vol met advertenties van commerciële organisaties waarbij in ronkende taal erop werd gewezen dat men vooral een testament diende te maken of diende te laten aanpassen. Dit met name om te voorkomen dat de kinderen hun erfdelen als sneeuw voor de zon zouden zien wegvloeien naar het verzorgings- of verpleegtehuis waarin hun ouders terecht zouden kunnen komen. Ik noem dit het "WLZ-gevaar". Een gevaar dat je wat mij betreft moet relativeren.

De WLZ, hoe zit dat eigenlijk?
De WLZ is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, lezen wij op de site van het CAK (www.hetcak.nl). Het CAK is het overheidsorgaan dat diverse regelingen uitvoert zoals voor hulp in de huishouding, het persoonsgebonden budget en het verblijf in een zorginstelling. Bij verblijf in een zorginstelling dien je een eigen bijdrage te betalen. Daarmee betaal je een deel van de kosten. Eigenlijk helemaal niet raar als je bedenkt dat je daarvoor een dak boven je hoofd hebt, eten en drinken krijgt en vooral ook nog eens goede zorg. Deze kosten heb je dan niet meer als je uit je huis gaat.

De eigen bijdrage
De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 2.365, zeg maar een kleine € 2.400 per maand. Doorgaans betaal je de volle mep niet eens. Heb je voldoende inkomen, dan is er niets aan de hand en kom je niet eens toe aan het op moeten eten van je vermogen. Red je het met je inkomen niet, dan zal je je vermogen moeten aanspreken. Dit betreft het zogenaamde box 3 vermogen voor de inkomstenbelasting. Van al het vermogen boven de € 30.360 dien je 4% aan te wenden om het tekort dat je aan inkomen hebt om de eigen bijdrage te betalen aan te vullen. Peildatum is  het vermogen op 1 januari twee jaar terug. Is je vermogen thans fors lager dan twee jaar geleden, dan kan je het CAK vragen om uit te gaan van het huidige, lagere vermogen. Bij opname in het verpleeghuis, betaal je trouwens de eerste vier maanden een lage eigen bijdrage. Zie hierover de website van het CAK.

Eigen huis opeten?
Het eigen huis is vermogen in box 1 en doet de eerste twee jaar niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage. Na twee jaar valt de woning in box 3. Met andere woorden als je in 2019 wordt opgenomen in een verpleeghuis, telt de woning pas in 2024 mee voor de eigen bijdrage. Dit, tenzij het huis snel wordt verkocht. Dan heb je immers de koopsom in box 3 zitten en doet de verkoopopbrengst al mee in 2022.

Relativeren?
Dan de vraag: hoe snel kom je tegenwoordig in een zorginstelling terecht? Het beleid is er tegenwoordig juist op gericht je zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast is statistisch vastgesteld dat men gemiddeld een jaar of vier doorbrengt in een zorginstelling. Hoeveel vermogen is dan verloren gegaan?

Bovendien: hoe komt het met de zorg? Er is sprake van vergrijzing en daarmee een toenemende zorgbehoefte en stijging van zorgkosten. Misschien moet je zelf extra zorg inkopen om beter van je oude dag te kunnen genieten. Is het dan niet fijn als je eigen vermogen hebt dat je daaraan zou kunnen besteden? Is dit niet beter dan dat het vermogen wegfloept naar de kinderen doordat dit in het testament staat?

Maar er is ook een andere kant aan het verhaal. Daarover meer in mijn volgende rubriek. Wellicht toch maar eens goed naar dat testament kijken? Ik denk het wel.

Meer weten? Bel ons gerust 0515-435600.

uit de notarispraktijk

Moeten we een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract aangaan? Deze vraag...
Velen zullen hierop reageren: je kind onterven, dat kan toch niet? Mijn antwoord daarop is: ja en...
De patchworkfamilie wordt ook wel eens het fusie- of samengesteld gezin genoemd en is een bekend...