MOEDER HERTROUWT MET WEDUWNAAR? PAS OP MET HAAR ERFENIS!

Alleen is maar alleen

In mijn oma's tijd was het vaak zo dat als je eenmaal weduwe werd, je weduwe bleef. Tegenwoordig is het heel normaal dat je weer aan een nieuwe relatie begint, want alleen is maar alleen.

Trouwen met je nieuwe partner lost vaak veel op denkt men en het is ook wel zo romantisch. De wet regelt dan immers dat je van elkaar erft en je wordt beschermd tegen rechten van de kinderen van je partner uit diens eerdere relatie.

Hoe komt het met stiefvaders erfenis?

Als moeder hertrouwt met een weduwnaar met kinderen, moet je als kind van moeder voorzichtig zijn met het accepteren van haar erfenis. Vaak hoor je zeggen dat de kinderen van haar tweede man afstand van hun moeders nalatenschap hebben gedaan en dat de erfenis van zijn eerste vrouw geheel van hem is geworden.

Indien moeder bij hem in zijn huis gaat wonen en hij komt te overlijden zonder een testament te hebben gemaakt, dan zou zijn erfenis aan haar en zijn twee kinderen toevallen, ieder voor een één/derde deel. Op grond van de wet krijgt moeder alle bezittingen, inclusief het huis. Zij krijgt als het ware de erfdelen van zijn twee kinderen erbij, maar blijft hun de waarde van die aandelen in geld schuldig. Zijn twee kinderen, haar stiefkinderen, krijgen de erfenis van hun vader eigenlijk pas als zijn tweede vrouw komt te overlijden. Fijn voor moeder en goed voor haar geregeld ……. zou je denken.

Maar hebben haar stiefkinderen écht wel afstand van de erfenis van hun moeder gedaan?
Meestal is dat niet zo, maar hebben de kinderen "iets" getekend bij de notaris. Doorgaans hebben zij echter alleen een verklaring getekend waarbij zij de nalatenschap van hun moeder hebben aanvaard. Zij hebben recht op hun deel als hun vader is overleden. Moeder zal dit aan hen moeten uitkeren.

Sneue bak

Het wordt voor moeder alles behalve fijn. Om haar stiefkinderen het erfdeel van hun moeder uit te kunnen keren, kan zij genoodzaakt zijn om het huis te verkopen.

Het is vaak ook lastig om vast te stellen hoe groot de erfdelen van haar stiefkinderen zijn. Wat moet moeder uitbetalen en waar hebben de stiefkinderen recht op? Moet zij het huis uit?

En hoe zit het met de erfdelen van haar eigen kinderen in de nalatenschap van hun vader, moeders eerste man, die moeder nog onder zich heeft? Deze hoeft moeder doorgaans pas uit te keren als zij zelf komt te overlijden. Het kan zijn dat haar eigen kinderen de erfenis van hun vader in rook zien opgaan als blijkt dat het vermogen te gering is om de erfdelen van de stiefkinderen te voldoen. Nog vervelender wordt het als moeder inmiddels is komen te overlijden en de stiefkinderen eisen dan de erfenis van hun moeder én hun vader op. Mogelijk zitten de kinderen van moeder als haar erfgenamen dan met de gebakken peren en kunnen zij zelfs met hun eigen vermogen aansprakelijk zijn voor de uitbetaling van de erfdelen van de stiefkinderen.

Voorkomen is beter dan genezen!

Dit was allemaal te voorkomen geweest als bijvoorbeeld:

  • stiefvader de erfdelen van de kinderen bij de notaris had laten vaststellen;
  • moeder onder huwelijksvoorwaarden was hertrouwd;
  • er testamenten waren gemaakt bij het tweede huwelijk met een goede regeling met betrekking tot de woning;
  • stiefvader zijn kinderen eerder hun erfdelen (die dan lager in waarde zijn) had uitgekeerd;
  • de kinderen van moeder de nalatenschap beneficiair hadden aanvaard.

Vragen? Bel ons gerust: 0515-43 56 00.

Uit de Notarispraktijk Sneeker Nieuwsblad c.s. december 2020.
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris-mediator te Sneek.

uit de notarispraktijk

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het...
Sorry! Sorry, dat ook ik de lezer moet onderdompelen in nog meer Corona nieuws. Elke (digitale)...
En daar ging moeders porseleinen vaas. De vaas waarvan de kinderen wisten hoe dierbaar die haar was...