Het alleenstaande testament.

UIT DE NOTARISPRAKTIJK juli 2010.
Deze rubriek wordt verzorgd door Rientjes Notarissen te Sneek

Notaris, wilt u ook eens wat in de in de krant schrijven over testamenten voor alleenstaanden zonder kinderen? Wij lezen vaak uw stukjes, maar nooit heeft u daar iets speciaal voor onze doelgroep geschreven. Ook wij zullen wel eens wat moeten regelen.

Natuurlijk doe ik dat graag!

Als een alleenstaande bij mij komt, weet men in de regel wel in welke richting men iets zou willen regelen, maar wat er exact geregeld moet of kan worden en hoe, dat is nog niet helder.

Wat er geregeld moet worden is onder meer afhankelijk van de omstandigheden waarin men verkeert, speelt de familieband al dan niet een rol en hoe is de vermogenssituatie?

Omdat geen situatie gelijk is, volgen hieronder een paar gedachten:

Allereerst: wie moeten er van u erven? Is dit de familie en zo ja, hoe ver wenst men daarin te gaan; tot de verre neefjes en nichtjes toe of alleen bepaalde familieleden? Wie benoemt u als die voor u mochten komen te overlijden?
Of wilt u juist uw vermogen aan goede doelen nalaten of wellicht een deel naar de goede doelen en een deel naar de familie?

Wat wilt u dat men van u erft? Al uw vermogen of heeft u bijzondere goederen die slechts aan bepaalde erfgenamen toe zouden moeten komen? Is er bijvoorbeeld familiebezit dat in de familie moet blijven?

Wilt u ook dat er een bijzonder fonds op uw naam in het leven wordt geroepen en waarmee het door u gekozen goede doel op een bepaalde wijze wordt ondersteund? Bijvoorbeeld het Marieke Santen Fonds ter ondersteuning van minderbedeelde jeugd of het Jan Joustra Fonds voor ondersteuning van jeugdvoetbaltalent in Zuid-Afrika.

Wie wilt u vragen om al uw zaken te regelen na uw overlijden?
Oftewel, wie moet executeur worden? Is dat een familielid, een goede vriend of kennis of wilt u dat de notaris de zaken voor u regelt? Moet dezelfde executeur ook uw begrafenis of crematie regelen en hoe? Hoe moet het met lopende grafrechten van bijvoorbeeld de graven van uw ouders of andere familieleden waarvan u thans wellicht het beheer heeft?

Wilt u ook dat wat men van u erft uitsluitend aan die persoon toekomt en niet bij een onverhoopte echtscheiding terechtkomt bij diens ex-echtgenoot?

Daarnaast kan de erfbelasting soms ook een bepalende rol spelen bij uw keuze voor een bepaalde erfstelling. Goede doelinstellingen betalen, mits zij als zodanig fiscaal erkend zijn, geen erfbelasting. De overige erfgenamen zullen veelal 30 tot 40% erfbelasting over hun verkrijging moeten betalen. Erft men niet meer dan € 2.000 dan is de verkrijging vrijgesteld van erfbelasting.

Wellicht heeft u ook een huisdier dat u een goed plekje wilt geven na uw overlijden?

In de regel kan gesteld worden dat wat men wenst te regelen, geregeld kan worden. Het vinden van het juiste juridische jasje daarvoor, dat is voor ons de uitdaging, dat is ons vak, een fantastisch vak.
 

uit de notarispraktijk

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het...
Sorry! Sorry, dat ook ik de lezer moet onderdompelen in nog meer Corona nieuws. Elke (digitale)...
En daar ging moeders porseleinen vaas. De vaas waarvan de kinderen wisten hoe dierbaar die haar was...