Een woning met overwaarde

Heeft u een eigen huis? Dan bent u misschien wel rijker dan u denkt.

Uw hypotheek is waarschijnlijk al (gedeeltelijk) afgelost en de woning is sinds de aankoop misschien ook meer waard geworden.

En met die overwaarde kunt u iets doen.

U kunt bijvoorbeeld de woning verkopen. En een kleinere woning terugkopen of gaan huren. In beide gevallen is het van belang om te kijken of u de woonlasten kunt opbrengen van uw maandelijkse inkomen, of dat u een deel van de verkoopwinst moet gebruiken.

Een andere manier om de overwaarde te benutten is het afsluiten van een hypothecaire lening. Door de bank wordt gekeken of dit verantwoord is. Dan krijgt u een geldbedrag van de bank en over dat geld moet aan de bank rente worden betaald. Uw maandlasten nemen dan wel toe, dus ook hierbij moet u kijken of uw maandelijkse inkomen voldoende is. En: wanneer u het geld gebruikt voor iets anders dan uw woning, is de rente niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het bedrag dat vrijkomt door verkoop van uw woning of door het afsluiten van een nieuwe hypotheek, kunt u naar eigen inzicht besteden: uw huis verbouwen, het maken van die wereldreis of het kopen van die nieuwe auto.

U kunt van het vrijgekomen geld ook schenkingen doen aan uw kinderen. Het voordeel hiervan is dat u nu vast vermogen overhevelt naar uw kinderen, zodat zij later bij uw overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen: uw nalatenschap wordt immers kleiner.

Schenkt u niet meer dan de vrijgestelde bedragen? Dan hoeven uw kinderen geen schenkbelasting te betalen. Er gelden verschillende vrijstellingen voor kinderen, ook voor grotere bedragen. Rientjes Notariaat adviseert u graag.

Wilt u uw woning verkopen aan de kinderen, terwijl u zelf in de woning blijft wonen? Dat kan met een vruchtgebruik of een huurrecht.

Bij een vruchtgebruik krijgen de kinderen de ‘bloot eigendom’, terwijl het vruchtgebruik bij u blijft. Nadeel is dat bij uw overlijden uw kinderen evengoed erfbelasting moeten betalen over een deel van de waarde van de woning.

Dat is anders wanneer u kiest voor verkoop van de gehele eigendom aan de kinderen, en van hen de woning gaat huren. De waardestijging van de woning tot aan het moment van uw overlijden is dan voor de kinderen.

Het kan zijn dat u het geen prettig idee vindt om ‘uw eigen huis’ te moeten huren van uw kinderen. En de huur moet u wel kunnen betalen natuurlijk.

In beide gevallen moet ook gekeken worden naar de gevolgen voor de inkomstenbelasting, zowel voor u als voor de kinderen.

Uw notaris denkt graag met u mee.

Soms is het gunstiger om te ‘schenken op papier’. Wij maken dan een akte op waarbij u een bedrag schuldig erkent aan uw kinderen, welk bedrag pas betaald wordt bij uw overlijden. Jaarlijks betaalt u de kinderen dan wel rente over de schuldig erkende bedragen. Op deze manier bespaart u uw kinderen later bij uw overlijden erfbelasting, zonder dat u nu al feitelijk vermogen aan hen afstaat.

Meer weten? Bel ons gerust 05151-435600 of stel uw vraag per email: info@rientjesnotariaat.nl

Sneeker Nieuwsblad januari 2019.
De rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris-mediator te Sneek.
(afbeelding credit: https://nl.freeimages.com/photographer/kymmie_xox-32454)

uit de notarispraktijk

Vermogen opeten en het verpleeghuis. Onnodige bangmakerij? In mijn rubriek van juni 2019 heb ik het...
De laatste paar maanden stonden de kranten vol met advertenties van commerciële organisaties...