De vitale notaris

Het zijn rare tijden. Ook voor ons!

Van sommige beroepen is het voor iedereen duidelijk dat ze cruciaal of ‘vitaal’ zijn: de gezondheidszorg, de voedselketen, telecombedrijven, banken, onderwijs, brandweer en politie, om er maar een paar te noemen.

En uw notaris dan? Ja, die ook! De notaris speelt immers een belangrijke rol bij de rechtszekerheid in ons land. Denk aan de overdracht van woningen en het tekenen van hypotheekaktes. En nu meer dan ooit is er behoefte aan het opstellen van een testament, waarin u uw nalatenschap regelt. Of een levenstestament, waarin u iemand de bevoegdheid geeft om tijdens uw leven uw zaken te regelen als u dat zelf niet meer kunt.

Daarom heeft de overheid onlangs bepaald dat zelfs bij een zogenaamde ‘Lockdown’ de notaris mag, nee móet, blijven werken.

Toename aantal (levens-)testamenten

Wij zien een forse toename van het aantal testamenten dat wordt opgesteld. Logisch, dat mensen in deze periode van veel ziekte vaker stilstaan bij hun sterfelijkheid. “Wat als ik overlijd? Wil ik wel dat de wet bepaalt wie mijn erfgenamen zijn of wil ik dat zelf bepalen? En hoeveel ‘erft’ de Belastingdienst eigenlijk, als ik geen testament maak?” Waar mensen normaal gesproken het maken van een testament nogal eens voor zich uit schuiven, bekruipt velen nu toch het gevoel dat het op korte termijn wel geregeld moet zijn!

Ook bij levenstestamenten zien we deze toename. “Wat als ik ziek wordt? Wie regelt dan mijn zaken?” De kans op een ziekenhuisopname waarin je zelf eigenlijk niets meer kunt, lijkt plotseling een stuk groter dan pakweg drie maanden geleden. Dan kan het een geruststellend idee zijn, dat je hebt vastgelegd wie jouw belangen in zo’n geval behartigt.

‘Gewoon’ op kantoor…

Ons kantoor is gewoon open, voor mensen die geen ziekteverschijnselen vertonen. Nou ja, gewoon… We geven geen hand, u krijgt geen koffie maar ontsmettende gel en we houden afstand: u zit helemaal aan de andere kant van een hele lange tafel. Wij houden ons kantoor schoner dan ooit: na elk bezoek wordt er gepoetst.

Dat neemt niet weg, dat we het aantal ‘bezoekers’ zoveel mogelijk beperken. Besprekingen doen we graag via Skype of telefoon. De verkoper van een woning tekent van tevoren een volmacht en zit niet meer bij het tekenen van de akte van levering. Ook de makelaar is er niet meer bij. Allemaal om zo veilig mogelijk onze diensten te kunnen blijven verlenen!

… maar ook thuis!

Kunt u niet naar kantoor komen, bijvoorbeeld omdat u in thuisquarantaine zit omdat u tot een risicogroep behoort, dan kom ik naar u toe. Tenzij u ziekteverschijnselen vertoont. Maar ook zelfs dan kan ik u van dienst zijn: in dit soort noodsituaties kan ik de akte voor u passeren zonder dat u deze zelf ondertekent. Ik heb dan contact met u via een audio- en videoverbinding (denk aan Skype, Zoom of WhatsApp) en spreek de akte met u door alsof u naast me zit. In de akte vermeld ik dan de reden dat u niet in persoon aanwezig bent. Let wel: dit is alleen mogelijk in uiterste nood!

Conclusie: hoe de omstandigheden ook zijn, wij zijn er voor u! Ook nu!

Meer weten? Bel ons gerust: 0515-43 56 00.

Uit de notarispraktijk. Sneeker Nieuwsblad c.s. april 2020. Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris-nalatenschapsmediator te Sneek.

uit de notarispraktijk

Menigeen zal hierop zeggen: "onterven van je kind, dat kan toch niet?" Mijn antwoord...
Notaris, wilt u ook eens wat in de in de krant schrijven over testamenten voor alleenstaanden...
Dit is niet eens zo'n rare gedachte. Het bedrijf, je levenswerk, moet immers door. Ook na jouw...