ALLE AANDACHT VOOR UW TESTAMENT? VERGEET JE VERZEKERINGSPOLIS NIET!

Vele redenen om een testament te maken.

Een goed testament, maar ook een goed levenstestament, geeft rust voor later. Er zijn zoveel redenen denkbaar voor het opmaken van een testament: je bent alleenstaande en vraagt je af wie jouw nalatenschap het beste zou kunnen afwikkelen en waar je nalatenschap naartoe moet. Of je gaat samenwonen en je hebt wel aan het samenlevingscontract gedacht en daarin een "mini-testamentje" opgenomen voor de gezamenlijke spulletjes, maar hoe moet het met jouw privé spullen zoals je banktegoeden? Moeten die naar jouw partner of naar je familie als je onverhoopt komt te overlijden? Wat als er minderjarige kinderen zijn? Het is dan een "must" om een testament op te maken, want als langstlevende wil je niet de vervelende wettelijke vereffening in en bovendien is het toch wel erg fijn als je weet dat je de voogdij en het bewind goed hebt geregeld voor je kinderen. Wat als je bent hertrouwd? Wil je je stiefkinderen ook behandelen als eigen kinderen? Of moet een kind dat jou het leven zuur maakt worden onterfd? Dat laatste is zeker mogelijk, maar zorg wel dat je andere kinderen in dat geval beschermd worden tegen de aanspraken van het onterfde kind. Och, en zo kan ik nog veel meer redenen bedenken om een testament op te maken.

Heb je ook een levensverzekering afgesloten?

In Nederland dekken wij ons graag in tegen allerlei risico's. Denk aan de situatie dat je graag wilt dat je partner in het huis kan blijven wonen of dat er voldoende gelden zijn voor de studies of opvang van de kinderen. Daarvoor wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. De verzekeringsmaatschappij keert dan bij jouw overlijden een bedrag uit aan de nabestaanden. Naast de overlijdensrisicoverzekering kennen wij ook de uitvaartverzekering, een lijfrenteverzekering of een spaarverzekering (bijvoorbeeld ten behoeve van het gedeeltelijk hypotheekvrij krijgen van het huis bij een overlijden).

Let op, de polis is het testament van je verzekering!

Wie recht krijgt op de uitkering bij jouw overlijden staat in de polis. Deze persoon of personen noemen wij de begunstigden. Het is van groot belang om in de polis na te gaan wie de uitkering krijgen, wie zijn de begunstigden? Sluit dit wel aan bij jouw bedoeling zoals jij dat hebt neergelegd in het testament? Want wat je in je testament hebt geregeld, geldt meestal niet automatisch voor de verzekeringsuitkering.
De verzekeringsmaatschappij betaalt namelijk uit aan degenen die in de polis staan als begunstigden.

Het kan dus heel goed zijn dat een onterfd kind een heel groot vermogen uit jouw verzekeringspolis krijgt, terwijl dat nou net niet jouw bedoeling was. En hoe zit het met jouw ex die nog op de polis staat?

Het is dus belangrijk om je te realiseren dat als je een testament opstelt of wijzigt, je dit doet omdat jouw persoonlijke situatie is gewijzigd. Controleer dan ook meteen of de begunstiging in jouw verzekeringspolissen nog wel past bij jouw nieuwe situatie. Het is ook mogelijk om in de polis op te nemen dat de begunstigden de personen zijn die in jouw testament staan. Denk dan ook meteen aan het aan de polis toevoegen van een bewindvoerder over de verzekeringsuitkering. Deze beheert dan het geld voor de kinderen als ze nog jong volwassen zijn (tussen de 18 en 25 jaar). Een beding dat vaak ook in het testament wordt opgenomen.

Heb je hierover vragen, bel ons gerust 0515-435600.

UIT DE NOTARISPRAKTIJK Sneeker Nieuwsblad c.s. rubriek oktober 2019. Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris-mediator te Sneek.

uit de notarispraktijk

Afstand houden is het credo. Oók met je beplanting! De groei- en bloeitijd is weer begonnen...
Het zijn rare tijden. Ook voor ons! Van sommige beroepen is het voor iedereen duidelijk dat ze...