uit de notarispraktijk

Heeft u in het verleden uw kind financieel geholpen door aan hem/haar een geldlening te verstrekken...

Archief